Exotická svatba

tel. 251 566 249

Praktické rady

Grenada

 

Oficiální název státu: Grenada
Rozloha: 344 km2
Počet obyvatel: 120 tisíc (2009)
Národnostní složení: 82 % potomci Afričanů
dále Jihoasijci, Evropané, karibští indiáni Arawakové
Náboženské složení:

římsko-katolické 53 %
anglikánské 13,8 %
ostatní protestanti 33,2 %

 Úřední jazyk:  angličtina
 Hlavní město:  St. George's, 33 734 obyvatel
 Peněžní jednotka:  východokaribský dolar ECS, 100 centů
 Časový posun:  -7 hod

 

 

 

Počasí a nejlepší doba k návštěvě

Nejlepší počasí pro návštěvu Grenady je od prosince do dubna. Dalšími vhodnými měsíci jsou listopad a květen – červen. Všeobecně nedoporučujeme cestovat od srpna do října, kdy je možný výskyt cyklónů.

Zdravotní péče pro české občany

Na ostrově je všeobecná nemocnice General Hospital a dvě malé nemocnice, jedna v hrabství St. Andrew's a druhá na ostrově Carriacou a dále 3 malé soukromé nemocnice. Lékařský personal je kvalifikovaný a zkušený, cca 1 150 osob připadá na jednoho lékaře a 170 osob na nemocniční lůžko. Jsou poskytovány zdravotní služby i v bytech.

Zdravotní péče se poskytuje proti úhradě před úkonem, a je proto nutné si zajistit zdravotní pojištění před odjezdem na Grenadu již v ČR.

Doporučuje se pití pouze balení kupované vody.

Vybraná telefonní čísla

  • Tísňové volání: 911
  • Ambulance 434
  • Policie112

Víza - režim vstupu

Občané ČR potřebují ke vstupu do země vízum, o něž mohou požádat na nejbližším velvyslanectví Grenady (v Bruselu). Dle sdělení MZV Grenady lze o vízum požádat i poštou, prosím ověřte si platnost této informace přímo na velvyslanectví Grenady. Za vízum k jednomu vstupu se platí 100 východokaribských dolarů (cca 40 USD), za vízum k více vstupům 250 východokaribských dolarů (cca 100 USD), je nutno předplatit zaslání zásilky zpět do ČR.

Při odletu se platí poplatek ve výši 35 východokaribských dolarů (cca 14 USD). Děti do 5 let jsou poplatku zproštěny, ve věku od 5 do 12 let se hradí poloviční sazba.

Ke vstupu do země je zapotřebí předložit pas s dobou platnosti ještě šest měsíců a imigrační kartu společně se zpáteční letenkou.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

K řízení automobilu je nutné disponovat řidičským průkazem. Dočasné řidičské oprávnění lze získat ve většině autopůjčoven nebo na místním dopravním oddělení (kupř. The Carenage v St. George´s) na základě předložení mezinárodního řidičského průkazu (poplatek činí 12 USD). V Grenadě se jezdí vlevo.

Grenada je rozvojová země a s tím souvisí i skutečnost, že úroveň jednotlivých služeb se liší. Pouliční kriminalita je běžná, vyskytují se ozbrojená přepadení na odlehlých místech, kapesní krádeže i v blízkosti hotelů, pláží a restaurací.

Na plážích nelze ponechávat cennější věci bez dozoru, zcizení osobních věcí z pláže je časté. Po městě je nevhodné se pohybovat v plážovém oblečení.

Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Embajada de la República Checa
Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11590 México

telefon: 0052/55/55312544, 55312777
nouzová linka: 0052/1/55/21092399
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/mexico
vedoucí úřadu: Ing. Jiří HAVLÍK, velvyslanec

 

Nejbližší zastupitelský úřad Grenady

Grenada nemá diplomatické zastoupení akreditované pro ČR.

Velvyslanectví Grenady v Bruselu
Embassy of Grenada, 123 rue de Laeken, 1st floor, 1000-Brussels, Belgium

telefon: 0032 222 373 03
e-mail: embassyofgrenada@skynet.be


Juraj Široký, honorární konzul
Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, Slovensko
telefon: 00421-7-524 6333Veškerý obsah a fotografie jsou duševním vlastnictvím společnosti Perfektní svatba s.r.o. Šíření obsahu je bez předchozího souhlasu nezákonné. Poptávky na svatební cesty a svatby v zahraničí adresujte na email svatba@exotickasvatba.cz nebo na telefon 775 174 101. © 2011 - 2012 Exotická svatba. Ochrana autorských práv, Mauritius, Seychelles, Fiji