Exotická svatba

tel. 251 566 249

Dokumenty a informace

Svatá Lucie

PLÁNOVÁNÍ PRÁVNĚ PLATNÉ SVATBY

 • 3 – 6 měsíců dopředu
 • přílet do destinace min 3 – 4 dny před obřadem
 • pobyt v destinaci po svatbě 4 - 5 dní z důvodu ověření oddacího listu
 • v hotelu se koná pouze jedna svatba denně, jen ve všední dny, nikdy o svátcích či nedělích
 • svědkové – buď zástupce naší agentury a zástupce hotelu, nebo svědci budoucích manželů, kteří s nimi přiletí do destinace
 • oba snoubenci musí porozumět a mluvit anglickým jazykem

CO JE POTŘEBA PŘED SVATBOU

do překladatelského servisu je nutné dodat:

 • rodný list
 • oddací list ( zevšech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
 • rozsudek orozvodu ( ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
 • úmrtní list ( v případě úmrtí předchozího partnera/ky,jste-li vdovec/vdova )
 • v případě změny jména je třebaposkytnout odpovídající dokumenty

k překladu se musí dodat notářsky ověřená kopie všech stran všech originálů

NEZBYTNÉ DOKUMENTY

 • soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do angličtiny
 • cestovní pasy platné min. 6 měsíců po návratu (naskenovaný předem)
 • občanský průkaz (naskenovaná strana s fotografií)
 • vyplněný a podepsaný formulář pro destinaci Svatá Lucie

DOKLADY, SE KTERÝMI SNOUBENCI CESTUJÍ

 • soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do angličtiny dle seznamu výše (ve verzi originálu od soudního znalce)
 • cestovní pas a občanský průkaz
 • kopie imigrační kartičky, kterou obdržíte na letišti po příletu
 • vyplněný a podepsaný formulář
 • prohlášení od notáře o předmanželské smlouvě (ve verzi originálu od soudního překladatele)

PRŮBĚH SVATEBNÍHO OBŘADU

Po ubytování v hotelu se Vás ujme svatební koordinátor daného hotelu, který s Vámi projde místa svatebního obřadu (altánek, tropická zahrada, pláž a palmy, některé hotely mají i vodopády či organizují svatbu pod vodou).

Svatby se konají ve všední dny a obvykle mezi 16:00 – 18:00. Je povolen pouze jeden obřad denně.

Na Svaté Lucii po příjezdu do hotelu podepíšete před státním notářem (notary public) žádost o uskutečnění obřadu a poté bude trvat dva pracovní dny, než se vše připraví.

Svatební obřad probíhá v anglickém jazyce.

Novomanželé se před obřadem představí zástupci civilního úřadu (oddávající). Následuje krátká řeč zástupce úřadu o svatebním aktu. Dále nejprve ženich a poté nevěsta opakují po oddávajícím krátký svatební slib. Oddávající může na žádost snoubenců vložit i krátkou báseň nebo text dle přání. Slib zakončí výměna prstýnků a polibky. Manželství je zpečetěno podpisy do úředních knih. Celý obřad trvá cca 30 minut. Poté následuje přípitek, případně krájení svatebního dortu a focení na pláži.

Originál oddacího listu vystavený při obřadu si od Vás převezme svatební koordinátor. Je nutné jej totiž nejprve ověřit apostilou a vrátí Vám ho asi 3 pracovní dny po obřadu.

Po návratu do ČR si oddací list nechte přeložit soudním znalcem do češtiny. Doporučujeme Vám si nejprve udělat notářsky ověřenou kopii oddacího listu, tato kopie se stane součástí ověřené a sešité české verze od soudního znalce, která zůstane matrice. S přeloženým dokumentem zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíšete "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá asi 4 až 6 týdnů.Veškerý obsah a fotografie jsou duševním vlastnictvím společnosti Perfektní svatba s.r.o. Šíření obsahu je bez předchozího souhlasu nezákonné. Poptávky na svatební cesty a svatby v zahraničí adresujte na email svatba@exotickasvatba.cz nebo na telefon 775 174 101. © 2011 - 2012 Exotická svatba. Ochrana autorských práv, Mauritius, Seychelles, Fiji