Exotická svatba

tel. 251 566 249

Výlety a aktivity

Kos

Hlavní město Kos

Kos je nejen název řeckého ostrova, ale také jméno jeho hlavního správního města. Leží v otevřené zátoce na severozápadním pobřeží v úrodné oblasti. Pokud se k městu blížíte od moře, upoutá vás u vjezdu do přístavu mohutný středověký hrad Johanitů.

Město Kos doslova překypuje památkami, vykopávkami a ruinami prastarých staveb na straně jedné a na straně druhé jde o moderní aglomeraci s širokými bulváry. Legendární je tamní noční život, kdy ožívají nesčetné bary a taverny, v restauracích najdete skvělé řecké speciality. Zatímco bary pro intimnější zábavu se soustřeďují kolem přístavu, velké diskotéky najdete na okraji města a u pláží.

Všechny uličky uvnitř hradeb směřují do Agody – pradávného místa setkávání a tržiště ve východní části města, na dnešním náměstí Platia Platanu a v jeho okolí. Dochovaly se části antického podloubí, pozůstatky byzantské baziliky a středověká věž, ale základy toho místa byly položeny již ve 4. století př.n.l. Zemětřesení v roce 1933 srovnalo velkou část Agody se zemí, na druhou stranu ale odkrylo památky, které byly ukryty pod novějšími stavbami, například Héraklův chrám, chrám bohyně Afrodité a starověké brány Agody.

Pohled do života a vedení domácnosti ve starověkém Římě dává nahlédnout zrestaurovaný dům  Casa Romana, nádherně  vyzdobený barevnými mozaikami.

Odeon je malé antické divadlo z druhého století. Lavice pro diváky vytesané z mramoru se dochovaly až do současnosti, na rozdíl od  zastřešení.

Kos je nevelké ale živé město, které přímo dýchá historií. Při návštěvě ostrova si vyšetřete čas alespoň na jednodenní návštěvu, nemusíte vidět všechno, ale tamní atmosféru si ujít nenechte.

Hippokratův platan

Jedním z nejstarších stromů v Evropě je tzv.  Hippokratův platan, jehož stáří se odhaduje na zhruba 2000 let. Stojí na chráněném místě uprostřed náměstí Platia Platanou. U země měří kmen po obvodu 10,5 metru, průměr koruny je asi 180 metrů. Pověsti praví, že platan zasadil sám Hippkraes a vyučoval v jeho stínu žáky. Jaké své kazatelské místo si strom vybral i apoštol Pavel, který sem přijel šířit křesťanství.

Hassanova mešita

Kousek od Hippokratova platanu stojí Hassanova mešita, fascinují stavba z 18. století podepřená korintskými sloupy s barevným kamenným průčelím a minaretem, jež patří k dominantám Kosu. Mešita se nepoužívá k náboženským účelům a vzhledem k havarijnímu stavu není ani přístupná veřejnosti, nicméně i tak patří k významným architektonickým památkám, které by při návštěvě Kosu neměly být opomenuty.

Johanitská pevnost

Johanistká pevnost je známá také jako hrad Nerátzia chránila vjezd do přístavu hlavního města Kos. Skládá se ze dvou kruhovitých obranných zdí. Jako první byl krátce po té, co se na Kosu usadil řád Johannitů počátkem 15. století, postaven vnitřní hrad, který je obklopen vodním příkopem a kamennými zdmi se čtyřmi věžemi. O sto let později bylo nutné zvýšit ochranu ostrova před nájezdy Osmanské říše, proto bylo vybudováno vnější opevnění. Tyto hradby byly opatřeny cimbuřím, střílnami a masivními rohovými baštami.

Archeologické muzeum Kosu

Nejvýznamnější předměty nalezené při vykopávkách na ostrově Kos najdete v muzeu na náměstí Plateia Eleftherios. Opatrují tam předměty archaického, helénistického i římského období. Mnoho artefaktů bylo odkryto po ničivém zemětřesení z roku 1933. Kromě keramiky, mozaik, římského nábytku je možné ve sbírkách vidět mužské i ženské sochy z řeckého i římského období, mezi nimi například čtyřprsé bohyně Artemis z Efesu. Možná největší zájem vzbuzuje socha pravděpodobně představující Hippokrata. Mozaiky odkryté v roce 1935 představují scény, kterak bůh léčení Asklépius přišel na Kos a byl srdečně vítán Hippokratem.

Ostrov Nisyros

Návštěva ostrova Nisyros není pro každého, rozhodně si ji užijí milovníci pěší turistiky a lidé, které zajímají vulkány. Centrum nevelkého kruhového ostrůvku totiž tvoří sopka s kráterem o průměru 3,8 kilometru a několika menšími krátery. Na vrchol se dostanete autobusem přes hornaté vnitrozemí. Při návštěvě kráterů se připravte na vedro a sirnatý pach soustavně stoupající z vulkánu. Pokud se rozhodnete vstoupit dovnitř kráteru, pečlivě poslouchejte rady průvodce, hrozí nebezpečí šlápnutí do horkého magmatu a dokonce tu žijí velmi jedovatí pavouci. Tato procházka je pro velmi silné a odvážné povahy.

Jinak toho k vidění na Nisyros moc není. Přístav Mandraki, kam připlujete trajektem, je vcelku rázovitý, ale malý. Křivolaké uličky lemují taverny, ale je tam poměrně draho.  Nad ním stojí Panagia Spiliani, bývalý klášter Johannitů ze 14. století a starobylý kostel Agia Spilani. Západně leží jedna z nejzachovalejších pevností ze 4. stol.př.n.l, antická akropole Paliokastro vystavená z čedičových kamenů.

Koupání si na ostrově moc neužijete, břehy tvoří většinou strmé, nebezpečné útesy, jednou z mála možností je černá pláž u pevnosti v Mandraki.

Chrám Asklepion 

Archeologové Rudolf Herzog a Jacob Zarafti odkryli počátkem 20. století léčebný chrám  Asklepion, mohutný komplex rozkládající se na třech terasách zahrnuje několik chrámů a nemocnici.

Nejstarší část celé stavby se nachází na prostřední terase a pochází ze 4. stol. př.n.l. Je jím malý chrám v jónském stylu zasvěcený bohu Asklépiovi. O sto let později přibyla exedra - veranda a Apollonův chrám.

Horní terase dominuje Asklepiúv chrám v dórském stylu z 2. století. Jde o přesnou kopii  Asklepiova chrámu z Epidauru. V dobách raného křesťanství přibyl křesťanský oltář, vyrytá písmena I.C.X.C. označují Ježíše Krista. V dobách byzantské nadvlády byl chrám přeměněn na kostel zasvěcený matce Boží.

Spodní terasa sloužila jako hlavně jako nemocnice. Je obklopena sloupovou kolonádou, do níž ústily pokoje. Podzemní sály sloužily patrně jako karanténní pro pacienty s leprou a přenosnými chorobami.

Za velkým Asklepiovým chrámem bylo odkryto schodiště, které vedlo do posvátného cypřišového háje, zasvěceného Apollónovi. Ženy, které v něm žily nesměly mít děti, odměnou jim byla nesmrtelnost. Kdo ví, zda je to jen pověst.

Vesnice Antimachia

Tři tisíce jar se počítá existence vnitrozemské vesničky Antimachi, která leží asi 23 km od města Kos. Tamní obyvatelé se živíí zemědělstvím a cestovním ruchem. Rázovité městečko má turistům, co nabídnout. Například  Antimachijský dům z 10. století, nebo autentický větrný mlýn. Nedaleko se nachází ruiny zřícenina středověkého hradu ze 14. století. Tamní restaurace a taverny nabízejí skutečné kulinářské zážitky, proto si tamní návštěvu nenechte v žádném případě ujít.Veškerý obsah a fotografie jsou duševním vlastnictvím společnosti Perfektní svatba s.r.o. Šíření obsahu je bez předchozího souhlasu nezákonné. Poptávky na svatební cesty a svatby v zahraničí adresujte na email svatba@exotickasvatba.cz nebo na telefon 775 174 101. © 2011 - 2012 Exotická svatba. Ochrana autorských práv, Mauritius, Seychelles, Fiji