Exotická svatba

tel. 251 566 249

Výlety a aktivity

Rhodos

Město Rhodos

Jak je výjimečný ostrov Rhodos sám, tak i jeho hlavní správní město stejného názvu. Jeho historie sahá až k roku 408 př.n.l., kdy bylo založeno společnými silami městských států Lindos, Kamiros a Ialyssos. Následující tři století se pak zapsaly jako zlatý věk Rhodu a to díky námořnímu obchodu, stavitelům lodí, ale i prozíravosti vůdců. Do této doby padá i vybudování nejslavnější – byť již neexistující stavby celého ostrova -  Rhódského kolosu, jednoho ze sedmi divů světa. Byl dílem sochaře  Charese, který na něm pracoval v letech 304 př. n. l.–292 př. n. l.  a stavbu 23 metrů vysoké soše spotřeboval devět tun stříbra. Sochu boha slunce Hélia poškodilo zemětřesení v roce 229 př.n.l a stavba byla následně stržena.

Ostrov stejně jako většinu středomořských destinací ovládali v průběhu věků Římané, Byzantská říše, ve 14. století se stal državou Johanitského řádu, pak byl v područí Osmanské říše, po níž ostrov ovládla počátkem 20. století Itálie. Každá doba zanechala svou stopu na tváři města a dnes můžeme obdivovat zachovalé památky, ale i jen ruiny či vykopávky.

Mezi nejvýznamnější památky patří Palác velmistrů řádu Johanitů zbudovaný ve 14. století, který vévodí středověkému jádru města, další unikátní lokalitě. Pak byste neměli minout Rhodskou akropoli pocházející z helénského období (3. – 2. století př. n. l.) a starý přístav Mandraki, nad jehož vjezdem stával rozkročen Rhodský kolos.

Filerimos

Asi 10 km od města Rhodos najdete horu Filerimos. Vede na ní asi 5 km dlouhá cesta, z níž je zajímavá vyhlídka na severní část ostrova. Na hoře se nacházejí pozůstatky akropole Ialissos, které v současnosti připomínají základy chrámu bohyně Athény Polias, která byla ochránkyní města. Pocházejí ze 2. a 3. stol. př. n.l. Dále se tam nachází johanitský kostel z druhé poloviny 15. století s několika dochovanými freskami, který založil velmistr Pierr d´Aubusson. Ke křesťanským památkám patří ještě bazilika z 5. a 6. století, která byla postavena z materiálu, který byl vytěžen ze zbytků antického chrámu.

Jak vidno, pahorek Filerimos je plný zajímavostí pro milovníky historie a rozhodně stojí za návštěvu. K té je ještě jeden dobrý důvod, v parných dnech tu panují příjemně chladné teploty, které jsou důvodem, proč si tam v parných letních dnech rádi jezdí odpočinout i obyvatelé nedalekého Rhodu.

Vesnička Lindos

Vesnička Lindos se může chlubit hned dvěma NEJ. Za prvé jde o nejteplejší místo na Rhodosu, kde teploty v létě šplhají až ke 40 °C, za druhé je možná tím nejkrásnějším, co můžete na ostrově Rhodos spatřit.

Na začátku vás musíme upozornit na jisté skutečnosti, aby nedošlo k mýlce. Lindos se jmenuje velké turistické letovisko, které leží asi 6 kilometrů od starodávné vesničky stejného jména, ta má jen asi 800 obyvatel. Jejich počet ale zvyšují turisté přijíždějící nasát atmosféru dávných časů.  V hlavních uličkách roubených restauracemi, obchody se suvenýry, řemeslnými dílnami se střetněte s řeckým temperamentem, kdežto v bočních uličkách najdete i trošku klidu.

Lindos byl v 17. století postižen silným zemětřesením, nicméně se dochovalo značné množství původních domů, které jsou natřeny na bílo, jejich dveře a okenice pak na modro. Oblíbeným suvenýrem jsou ručně malované talíře, jejichž předlohy zdobily přijímací pokoje.

Starobylý Lindos nabízí i ukázku antického divadla ze 4. stol.př.n.l, které stojí na severovýchodním okraji vesnice. Dále druhý nejstarší kostel na Rhodu Agios Georgios Chostos z 8. a 9. století s  několika ikonami a nástěnnými malbami.

Na půl cesty k Akropoli stojí kostel Panny Marie s osmihrannou křížovou kopulí ze 14. století. V 19. století k němu byla přistavena zvonice. Nástěnné malby zobrazují výjevy ze života Krista a Panny Marie. Přilehlé muzeum uchovává sbírky ikon a starých biblí.

Akropolis v Lindosu

Nejslavnější antickou památkou Lindosu je Akropole, která byla zasvěcena bohyni Athéně. Nacházejí se zde vykopávky, jejichž původ sahá až do 2. tisíciletí před Kristem. Z vrcholu kopce, kde se archeologický areál nachází je navíc krásný výhled na pobřeží.

Náročnou cestu k areálu si můžete zpestřit „oslím taxi", zaplatíte sice kolem 4 Euro, ale na druhou stranu si odnesete jeden nevšední zážitek a navíc vám zbude víc sil na prohlídku zbytků Akropole. Bude na co se dívat.

Původně bylo místo zasvěceno bohyni Lindii, která byla uctívána již ve 3. stol př.n.l v jeskyni, nad níž byl později vybudován chrám. Lindiin kult byl později spojen s Athéniným.  Chrám Athény Lindia tvoří rozsáhlé nádvoří obklopené mohutnými sloupy.

V areálu, jehož vstup najdete pod vrcholem, budete stoupat stále výše. Najdete tu zbytky stupňovité stavby z doby byzantské, na níž se dochovalo několik soch. Nedaleko se nachází zbytky cisterny, která patří k nejznámějším stavbám starého Řecka, vedle ní byl postaven johanitský kostel.

Rytířský hrad na kopci Monolithos

Na kopci Monolithos asi 70 kilometrů od města Rhodos leží ruiny rytířského hradu Johanitů. V podhradí leží malá vesnice, z níž vedou kroky turistů přímo k hradu po dlouhém schodišti. Odměnou za náročný výstup je krásná vyhlídka na okolní moře a pobřeží, vždyť původním účelem  hradu bylo chránit obyvatele vesnice a pobřeží před nájezdy pirátů. Ze samotného hradu se dochovaly pouze zdi, dvě kaple, základy několika budov a vodojemy,

Únavu z výstupu a prohlídky bezesporu zajímavého historického místa můžete setřást při návštěvě oblázkové pláže při úpatí kopce. Jméno Fourni získala podle sousednímu mysu, kde stával maják. Pláž se může chlubit čistou vodou a tím, že na ní bývá jen málo návštěvníků. Občerstvit se můžete v tamní taverně.

Údolí motýlů

Údolí motýlů, neboli Petaloudes, je poněkud zavádějící, byť poetický název pro soutěsku, kde se vyskytuje nebývalé množství můr, které sem láká  vůně pryskyřice ambroňů podobná vanilce. Petaloudes leží asi 25 kilometrů od města Rhodos. Táhne se v délce 5 kilometrů, je protkáno sítí vyšlapaných cestiček, protéká ti malý potůček s vodopády.

Dlužno dodat, že proud návštěvníků má za vinu, že se populace okřídlených nočních tvorů každoročně snižuje. Turisté, aby zachytily můry v letu, je budí, třeba tím, že po nich házejí po nich kameny. Chovejte se proto ohleduplně, abyste se měli proč vracet. Anebo návštěvu nechce na večer, kdy můry bývají nejaktivnější.

Součástí údolí je malé přírodovědecké muzeum, kde je možné si prohlédnout sbírky motýlů a rostlin.

Ostrov a město Symi

Pokud budete na Rhodu, vyšetřete si den pro návštěvu ostrůvku Symi, který je považován za jeden z nekrásnějších koutů Egejského moře. Cesty tam vedou po moři katamarány, trajekty, nebo s výletními loděmi, vyplouvajícími každé ráno z rhodského přístavu Mandrak. Cesta trvá necelou hodinu.

Ostrov proslul nádhernými plážemi a čistým mořem, produkcí mořských hub a v minulosti jako strategické místo válečných tažení.

Město Symi je zároveň i přístavem a právě k němu míří všechny trajekty a lodě s návštěvníky. Už z dálky oslní bílými domky s tmavomodrými prvky, mezi nimiž se následně budete proplétat

pavučinou uliček. Oblast přístavu se nazývá Gialos a je proslavená restauracemi a kavárničkami, v nichž by byl hřích na chvíli nespočinout. Ke čtvrti Chorio nebo také hornímu městu musíte vystoupat na kopec. Najdete zde malé muzeum s archeologickými sbírkami ostrova, kolekcí tamních krojů a mincí.

Poutním místem je klášter Panormitis zasvěcený archandělovi Michaelovi. Proslavil se ale naprosto nečekaně chlebem, který tamní mniši pečou. Je prý nejlepší v celém souostroví Dodekanés. Z dalších výrobků pekárny stojí za ochutnání čokoládové taštičky. Veřejnosti je ale přístupný celý klášter.

Město Archangelos

Archandělovo město leží asi 30 kilometrů od Rhodosu směrem do vnitrozemí. Snad právě proto se druhé největší město strova uchovalo svůj původní řecký ráz a uniklo nájezdům turistů.

Zdi kamenných domů jsou natřeny bíle, uvnitř se nacházejí tkalcovské a hrnčířské dílny tradičních řemesel ostrova.

Dominantou města je zvonice kostela Archanděla Michaela, který byl postaven roku 1845 a zrenovován Italy počátkem minulého století. Na město stále dohlíží stará johanitská tvrz  z patnáctého století. Po náročném výstupu se vám otevře nádherná vyhlídka do krajiny.

Sedm pramenů

Sedm pramenů, nebo chcete-li řecky Epta Piges, je místo, kde ze země vyvěrá sedm pramenů, aby se spojilo v potůček, který byl v minulosti součástí systému přivádějícího pitnou vodu do nedaleké obce Kolumbie. Kolem potoka rostou pinie a platany poskytující příjemný chládek.

Cílem turistů je ale 180 metrů dlouhý tunel, kterým zmiňovaný potůček protéká na druhou stranu hory do vodní nádrže. Tunel je přístupný a pokud jste ochotni se trochu přikrčit, protože je vysoký jen 170 centimetrů, můžete projít na druhou stranu. Ovšem bosi a po kotníky ve vodě. Což je v letních vedrech značně příjemná a osvěžující procházka.Veškerý obsah a fotografie jsou duševním vlastnictvím společnosti Perfektní svatba s.r.o. Šíření obsahu je bez předchozího souhlasu nezákonné. Poptávky na svatební cesty a svatby v zahraničí adresujte na email svatba@exotickasvatba.cz nebo na telefon 775 174 101. © 2011 - 2012 Exotická svatba. Ochrana autorských práv, Mauritius, Seychelles, Fiji