Exotická svatba

tel. 251 566 249

Výlety a aktivity

Zakynthos

Město Zakynthos

Hlavním správním centrem ostrova je stejnojmenné přístavní město, kterému se někdy říká Chora. V roce 1953 postihlo ostrov ničivé zemětřesení, které je prakticky srovnalo se zemí. Pouze několik staveb zůstalo zachováno, ale o těch níže. Dnes tedy můžeme obdivovat nově vystavěné budovy a infrastrukturu. Nicméně je nutno uznat, že se rekonstrukce Zakhyntosu povedla natolik, že stále můžeme vstřebávat atmosféru typického řeckého města.

Náměstí Dionysiose Solomose

Rozmáchlý prostor náměstí Dionysa Solomose je obklopený mohutnými budovami s podloubími. Nachází se tu například Muzeum post byzantského umění města Zakynthos, Městská knihovna či  kostel St. Nikolas, postavený v renesančním stylu, který jako jeden z mála přečkal zemětřesení z roku 1953. Ovšem dominantou náměstí je socha básníka Dionysiose Solomose, rodáka ostrova.

Strata Marina

Od náměstí Dionysiose Solomose vede snad nejrušnější ulice města - Strata Marina. Dlážděnou ulici podél pobřeží lemují obchody, restaurace i taverny.

Náměstí Sv. Markose

Historické náměstí Svatého Markose je pojmenováno podle kostela, který na něm stojí. Také tu najdete muzeum věnované významným rodákům ostrova -  Solomosovi, Kalvosovi a dalším.

Bóchali

Oblast zvanou Bóchali se nachází ve svazích nad městem Zakhyntos. Dnešní rozvaliny, které pomalu si pomalu podmaňuje příroda, nebo je movití obyvatelé začleňují do svých luxusních sídel, bývaly původním hlavním městem ostrova. Stará akropole sloužila až do příchodu Benátčanů, kteří začali se stavbou hlavního města kolem přístavu. Součástí Bóchali je mohutná pevnost, která měla chránit přístav a okolí.

Dnešní Bóchali je plné kaváren a taveren, které stojí za návštěvu zvláště v podvečer a v noci, kde se nabízí nádherný výhled na pobřeží a město. Z dob dávno minulých tu můžeme najít zbytky chrámů  zasvěcených Apolónovi a Venuši. Na náměstí najdete kostel Panny Marie, jehož vysoká zvonice je skvělým orientačním bodem, je totiž vidět z každého místa ve městě.

Benátský hrad

Benátský hrad, dnes již monumentální ruiny oblasti  Bochali v kopcích nad hlavním městem Zakhyntosu, je z části opředen záhadami. Nikdo neví, kdy a kým byl postaven, nicméně kamenná svatba připomíná pevnosti na Krétě. Obranný hrad zničily koncem patnáctého století nájezdy Turků, nicméně již roku 1515 byl za přispění Benátčanů obnoven a zmodernizován. Byla vystavěna nová vstupní brána a kanalizační systém. Vliv Benátčanů dokazuje lev sv. Marka – znak Benátek, který byl vyobrazen na stěnách okolo brány. Ovšem několik zemětřesení zasadilo hradu konečnou ránu a dnes z něho můžeme obdivovat jen části jako vězeňské kopky, sklady, zbytky kanalizačního systému a ruiny kostelů.

Vesnice Macherádo

Vesnička Macherádo nedaleko města Zakhyntos patří k hojně navštěvovaným místům ostrova. Stojí tu kostel Agía Mávra ze 14. století, jedna z nejvýznamnějších památek ostrova. Jeho dnešní podoba mu byla vtisknuta před více než dvěma sty lety rekonstrukcí po ničivém zemětřesení. Obdivování hodné jsou především četné fresky zobrazující biblické události a ikony svatých pokryté zlatem a stříbrem. Ovšem nejvyhledávanějším cílem turistů i věřících je zázračná ikona, které jsou přinášeny dary. Zajímavým architektonickým prvek je benátská zvonice stojící vedle kostela, která je vysoká 37 metrů.

Modré jeskyně ve Volimes

Na severním cípu ostrova, u mysu  Skinári se nachází jeden z přírodních divů ostrova Zakhyntos. Z vrcholku mysu můžete obdivovat mohutné pohoří Enós sousedního ostrova Kefalónie. Po schodech pak můžete sestoupit na pobřeží a lodí se vydat k Modrým jeskyním.

Po miliony led vymývaly vody moře do pobřežního masivu jeskyně, které dnes fascinují jak turisty, tak speleology. Jeskyně získaly své jméno díky barvě vody, která má neuvěřitelně tyrkysovou barvu. Ta je způsobena hrou slunečních paprsků, které do jeskyní dokážou proniknout masivy vody a  narušeného kamene.

Klášter Panny Marie v Anafonýtrii

Nejstarší dochovaná stavba na ostrově Zakhyntos stojí v horské vesničce Anafonýtria. Jedná se o klášter Panny Marie, který tu byl podle legendy založen poté, co byla ve skalách nalezena ikona Panny Marie s Ježíškem, ale kdy se tento příběh udál, není známo. V klášteře působil i Daniel Sigoúros, pozdější patron Zakhyntosu Sv. Dionýsos, klášter dodnes uchovává jeho trepky. Během prohlídky kláštera si můžete prohlédnout zrekonstruovaný kostel se zajímavými freskami nebo strážní věž z konce 17. století, ze které se na útočníky lila vařící voda. Velmi účinné obranné opatření.

Za návštěvu stojí i vesnička Anafonýtrii. Její křivolaké uličky jsou plné taveren a obchůdků se suvenýry, textilem i řemeslných výrobků.

Vesnice Kambí

Vesnice Kambí je oblíbeným výletním cílem hned z několika důvodů: jako jedna z mála přežila ničivé zemětřesení z roku 1953, nachází se tu významné archeologické naleziště odkrývající památky především z doby mykénské. Další atrakcí je kříž postavený k uctění památky občanské války z minulého století. V neposlední řadě jsou západy slunce, které jsou pozorovatelné z útesů. Vychutnat si je můžete spolu se skvělou večeří nebo při sklence něčeho dobrého, útesy totiž obsadilo i několik taveren.

Kostel Agia Mávra v Macherádu

Ve městě Macherádo stojí kostel zasvěcený Agia Mávra neboli Černé Madoně, jejíž ikona, původem z Egypta, má prý léčivou moc. Původní kostel z první poloviny sedmnáctého století byl zničen při zemětřesení a nyní na jeho místě stojí nový. I když se jedná o kostel starý asi padesát let, je bohatě zdobený freskami zobrazujícími biblické výjevy a ikonami, které jsou pokryté zlatem a stříbrem. Zvonice kostela byla postavena Benátčany a je vysoká 35 metrů, zvuk tamních zvonů se prý rozléhá po celém ostrově.

Pláž Navágio

Nejfotografovanějším místem ostrova Zakhyntos je pláž Navágio, z jejíhož bělostného písku ční vrak ztroskotané pašerácké lodi. Pašeráci s podél pobřeží snažili provést kontrabas cigaret, loď se ale vinou závady motoru stala neovladatelnou a ztroskotala. Příběh není starý, pochází 80. let minulého století, nicméně vrak na nádherném koutu ostrova je velmi fotogenický.

I sama pláž stojí za návštěvu, jedná se o místo uzavřené ze všech stran skalami, kam je možné se dostat pouze po moři. Dnešní písečná pláž vznikla až v průběhu minulého století, kdy zde došlo ke dvěma velkým sesuvům půdy ze skal a výsledkem byla dnešní podoba romantické pláže. Lodě vyplouvající na Navágio najdete nedalekém přístavu Pórto Vrómi.

Strofády

Asi 60 kilometrů jižně od Zakhyntosu leží Strofády, známé také jako Plovoucí ostrovy. Dva ostrůvky Arpya a Stamfány dosahují maximální nadmořské výšky 10 metrů a zdálky vypadají, jako by pluly po hladině.

Na ostrůvku Stamfány leží klášter svatého Dionýsia. Opevněná byzantská stavba byla založena ve 13. století a nějakou dobu tu obýval a později byl pohřben patron ostrova svatý Dionýsos. Jeho hrob je ale dnes prázdný.

Druhým důvodem k návštěvě Strofád je Inousská propadlina – nejhlubší místo celého Středozemního moře padá do hloubky 4500 metrů.Veškerý obsah a fotografie jsou duševním vlastnictvím společnosti Perfektní svatba s.r.o. Šíření obsahu je bez předchozího souhlasu nezákonné. Poptávky na svatební cesty a svatby v zahraničí adresujte na email svatba@exotickasvatba.cz nebo na telefon 775 174 101. © 2011 - 2012 Exotická svatba. Ochrana autorských práv, Mauritius, Seychelles, Fiji