Exotická svatba

tel. 251 566 249

Dokumenty a informace

Britské panenské ostrovy

PLÁNOVÁNÍ PRÁVNĚ PLATNÉ SVATBY

 • 3 – 6 měsíců dopředu
 • přílet do destinace min 4 – 5 dní
 • pobyt v destinaci po svatbě 4 - 5 dní z důvodu ověření oddacího listu
 • v hotelu se koná pouze jedna svatba denně, jen ve všední dny, nikdy o svátcích či nedělích
 • svědkové – buď zástupce naší agentury a zástupce hotelu, nebo svědci budoucích manželů, kteří s nimipřiletí do destinace
 • oba snoubenci musí porozumět a mluvit anglickým jazykem

CO JE POTŘEBA PŘED SVATBOU

do překladatelského servisu je nutné dodat:

 • rodný list
 • oddací list (ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni)
 • rozsudek orozvodu (ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni)
 • úmrtní list (v případě úmrtí předchozího partnera/ky, jste-li vdovec/vdova)
 • v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty
 • osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydává matrika)
 • u snoubenců mladších 21 let, místopřísežné prohlášení rodičů, že souhlasí se sňatkem

k překladu se musí dodat notářsky ověřená kopie všech stran všech originálů

NEZBYTNÉ DOKUMENTY

 • soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do angličtiny
 • cestovní pasy platné min. 6 měsíců po návratu (naskenované předem)
 • imigrační razítko v pase (dostanete na letišti)

NA MÍSTĚ

 • je nutné si zakoupit razítko (revenue stamps), dokládající, že jste na BVI více než 3 dny – 110 USD
 • je nutné si zakoupit licenci ke sňatku (marriage licence fee) – 100 USD

DOKLADY, SE KTERÝMI SNOUBENCI CESTUJÍ

 • soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do angličtiny dle seznamu výše (ve verzi originálu od soudního znalce)
 • cestovní pas
 • zpáteční
 • letenky
 • prohlášení od notáře o předmanželské smlouvě (ve verzi originálu od soudního překladatele)

PRŮBĚH SVATEBNÍHO OBŘADU

Po ubytování v hotelu se Vás ujme svatební koordinátor daného hotelu, který s Vámi projde místa svatebního obřadu (altánek, tropická zahrada, pláž a palmy)

Svatby se konají ve všední dny a obvykle mezi 09:00 – 16:00. Je povolen pouze jeden obřad denně.

Na BVI po příjezdu do hotelu se domluvíte na schůzce v Attorney General v hlavním městě. Zde vyplníte a podepíšete žádost o uskutečnění obřadu, musí podepsat i svědek (lze i osoba z hotelu) a poté bude trvat tři pracovní dny, než se vše připraví.

Svatební obřad probíhá v anglickém jazyce.

Novomanželé se před obřadem představí zástupci civilního úřadu (oddávající). Následuje krátká řeč zástupce úřadu o svatebním aktu. Dále nejprve ženich a poté nevěsta opakují po oddávajícím krátký svatební slib. Oddávající může na žádost snoubenců vložit i krátkou báseň nebo text dle přání. Slib zakončí výměna prstýnků a polibky. Manželství je zpečetěno podpisy do úředních knih. Celý obřad trvá cca 30 minut. Poté následuje přípitek, případně krájení svatebního dortu a focení na pláži.

Originál oddacího listu vystavený při obřadu si od Vás převezme svatební koordinátor. Je nutné jej totiž nejprve ověřit apostilou a vrátí Vám ho asi 5 pracovních dnů po obřadu.

Po návratu do ČR si oddací list nechte přeložit soudním znalcem do češtiny. Doporučujeme Vám si nejprve udělat notářsky ověřenou kopii oddacího listu, tato kopie se stane součástí ověřené a sešité české verze od soudního znalce, která zůstane matrice. S přeloženým dokumentem zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíšete "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá asi 4 až 6 týdnů.Veškerý obsah a fotografie jsou duševním vlastnictvím společnosti Perfektní svatba s.r.o. Šíření obsahu je bez předchozího souhlasu nezákonné. Poptávky na svatební cesty a svatby v zahraničí adresujte na email svatba@exotickasvatba.cz nebo na telefon 775 174 101. © 2011 - 2012 Exotická svatba. Ochrana autorských práv, Mauritius, Seychelles, Fiji