Exotická svatba

tel. 251 566 249

Dokumenty a informace

Tobago

PLÁNOVÁNÍ PRÁVNĚ PLATNÉ SVATBY

 • 3 – 6 měsíců dopředu
 • přílet do destinace min 5 – 6 pracovních dní předobřadem
 • pobyt v destinaci po svatbě 4 - 5 dní z důvodu ověřeníoddacího listu
 • v hotelu se koná pouze jedna svatba denně, jenve všední dny, nikdy o svátcích či nedělích
 • svědkové – buď zástupce naší agentury a zástupce hotelu nebo svědcibudoucích manželů, kteří s nimi přiletí do destinace
 • oba snoubenci musí porozumět a mluvit anglickým jazykem

CO JE POTŘEBA PŘED SVATBOU

do překladatelského servisu je nutné dodat:

 • rodný list
 • oddací list (ze všechpředchozích svateb, jste-li rozvedeni )
 • rozsudek o rozvodu ( zevšech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
 • úmrtní list (v případě úmrtí předchozího partnera/ky, jste-li vdovec/vdova)
 • v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty
 • osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydává matrika)
 • u snoubenců mladších 21 let, místopřísežné prohlášení rodičů, že souhlasí se sňatkem

 k překladu se musí dodat notářsky ověřená kopie všech stran všech originálů

 NEZBYTNÉ DOKUMENTY

 • soudním znalcempřeložené všechny dokumenty do angličtiny
 • cestovní pasy platné min. 6 měsíců po návratu (naskenované předem)

DOKLADY, SE KTERÝMI SNOUBENCI CESTUJÍ

soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do angličtiny dle seznamu výše (ve verzioriginálu od soudního znalce)

 • cestovní pas
 • zpáteční
 • letenky
 • prohlášení od notáře o předmanželské smlouvě ( ve verzi originálu od soudního překladatele)

PRŮBĚH SVATEBNÍHO OBŘADU

Po ubytování v hotelu se Vás ujme svatební koordinátor daného hotelu, který s Vámi projde místa svatebního obřadu (altánek, tropická zahrada, pláž a palmy)

Svatby se konají ve všední dny a obvykle mezi 16:00 – 18:00. Je povolen pouze jeden obřad denně.

Na Tobagu po příjezdu do hotelu se domluvíte na schůzce na ministerstvu vnitra v hlavním městě (většinou to bývá 4. pracovní den po příletu) . Transfery jsou organizovány hotelem. Zde vyplníte a podepíšete žádost o uskutečnění obřadu a poté bude trvat dva pracovní dny, než se vše připraví.

Svatební obřad probíhá v anglickém jazyce.

Novomanželé se před obřadem představí zástupci civilního úřadu (oddávající). Následuje krátká řeč zástupce úřadu o svatebním aktu. Dále nejprve ženich a poté nevěsta opakují po oddávajícím krátký svatební slib. Oddávající může na žádost snoubenců vložit i krátkou báseň nebo text dle přání. Slib zakončí výměna prstýnků a polibky. Manželství je zpečetěno podpisy do úředních knih. Celý obřad trvá cca 30 minut. Poté následuje přípitek, případně krájení svatebního dortu a focení na pláži.

Originál oddacího listu vystavený při obřadu si od Vás převezme svatební koordinátor. Je nutné jej totiž nejprve ověřit apostilou a vrátí Vám ho asi 5 pracovních dnů po obřadu.

Po návratu do ČR si oddací list nechte přeložit soudním znalcem do češtiny. Doporučujeme Vám si nejprve udělat notářsky ověřenou kopii oddacího listu, tato kopie se stane součástí ověřené a sešité české verze od soudního znalce, která zůstane matrice. S přeloženým dokumentem zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíšete "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá asi 4 až 6 týdnů.Veškerý obsah a fotografie jsou duševním vlastnictvím společnosti Perfektní svatba s.r.o. Šíření obsahu je bez předchozího souhlasu nezákonné. Poptávky na svatební cesty a svatby v zahraničí adresujte na email svatba@exotickasvatba.cz nebo na telefon 775 174 101. © 2011 - 2012 Exotická svatba. Ochrana autorských práv, Mauritius, Seychelles, Fiji